دوست کاغذی

درباره کتابهایی که خوانده ام، می خوانم و خواهم خواند. شاید فیلم هم نقد کردیم

دوست کاغذی

درباره کتابهایی که خوانده ام، می خوانم و خواهم خواند. شاید فیلم هم نقد کردیم

مشخصات بلاگ

برای معرفی کتاب فیلم و سایر چیزها

آخرین مطالب
آخرین نظرات
پیوندها

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام


شاهم تویی و همه زور لشکرم
سرباز گوشه نشین سیاه من


  • مجید شفیعی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام


شب بود در چشمش ستاره برق میزد

در رقص خود چرخی به سوی شرق میزد


در بیستون از دوریش فرهاد غم بار

یک ضربه بر سنگ و یکی بر فرق میزد


  • مجید شفیعی